Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de rekening

Begroting

2022

Begroting

na  wijz.

2022

.

Werkelijk

2022

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Economie en ruimte

-4.072

1.474

-2.598

-5.930

3.121

-2.809

-3.752

2.805

-947

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-16.815

7.597

-9.218

-22.858

8.859

-13.999

-16.594

5.527

-11.067

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-12.459

12.827

367

-13.444

13.002

-442

-9.910

10.643

733

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-48.672

9.626

-39.047

-57.660

16.365

-41.295

-53.343

18.087

-35.257

5

Cultuur, sport en onderwijs

-10.216

2.008

-8.208

-10.613

2.796

-7.817

-10.352

2.919

-7.434

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-7.190

912

-6.278

-9.034

3.164

-5.870

-7.290

1.398

-5.892

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-17.497

1.152

-16.346

-24.050

3.532

-20.519

-22.096

5.201

-16.895

8

Financiën

-732

81.198

80.465

-1.858

89.334

87.476

-1.670

91.400

89.730

Totaal saldo van baten en lasten

-117.655

116.794

-861

-145.447

140.173

-5.274

-125.008

137.980

12.972

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.501

2.364

862

-4.215

12.688

8.473

-7.652

13.905

6.253

Gerealiseerd resultaat

-119.156

119.157

1

-149.661

152.860

3.199

-132.660

151.884

19.224

Begroting

2022

Begroting

na  wijz.

2022

Werkelijk

2022

.

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Economie en ruimte

-4.072

1.474

-2.598

-5.930

3.121

-2.809

-3.752

2.805

-947

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-16.815

7.597

-9.218

-22.858

8.859

-13.999

-16.594

5.527

-11.067

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-12.459

12.827

367

-13.444

13.002

-442

-9.910

10.643

733

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-48.672

9.626

-39.047

-57.660

16.365

-41.295

-53.343

18.087

-35.257

5

Cultuur, sport en onderwijs

-10.216

2.008

-8.208

-10.613

2.796

-7.817

-10.352

2.919

-7.434

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-7.190

912

-6.278

-9.034

3.164

-5.870

-7.290

1.398

-5.892

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-2.829

4

-2.824

-2.783

4

-2.779

-2.843

1.027

-1.816

8

Financiën

1.107

0

1.107

-241

0

-241

34

13

47

Overhead

-14.669

1.147

-13.521

-21.267

3.527

-17.740

-19.253

4.174

-15.079

Onvoorzien

-50

0

-50

11

0

11

0

0

0

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

-1.790

81.198

79.408

-1.628

89.334

87.706

-1.705

91.387

89.683

Totaal saldo van baten en lasten

-117.655

116.794

-861

-145.447

140.173

-5.274

-125.008

137.980

12.972

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.501

2.364

862

-4.215

12.688

8.473

-7.652

13.905

6.253

Gerealiseerd resultaat

-119.156

119.157

1

-149.661

152.860

3.199

-132.660

151.884

19.224

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42