Programmaverantwoording

6. Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving

Opvang van vluchtelingen en asielzoekers

In 2022 vingen we op vier plekken vluchtelingen of asielzoekers op. We droegen op deze manier bij aan het landelijke verzoek vanwege de oorlog in Oekraïne en de situatie in ter Apel. De opvang legde een druk op de samenleving en op de gemeente wat betreft inzet van medewerkers. Trots zijn we dat we samen met onze inwoners, verenigingen en vele vrijwilligers voor een warm welkom en een goede opvang van de vluchtelingen zorgden. Het was dankbaar werk om de vluchtelingen en asielzoekers een tijdelijk onderkomen te bieden.
Voor het organiseren en regelen van deze opvanglocaties werkten we samen met verschillende partijen. We vormden per opvanglocatie een werkgroep. Alle belangrijke specialisten waren vertegenwoordigd in de werkgroepen. Denk aan zorg, catering, beveiliging, communicatie etc.
Van 11 maart tot 27 juli 2022 vingen wij Oekraïense vluchtelingen op in Sporthal de Berkel. Samen met o.a. het Rode Kruis zorgden we voor de inrichting en opvang in de sporthal. Daarna verhuisde deze locatie naar de voormalige bassischool de Klimboom in Swolgen. De verhuizing verliep soepel mede dankzij onze vrijwilligers, die nog steeds betrokken zijn in Swolgen.
Wij hielpen mee om het leed te verzachten met de opvang van 150 asielzoekers vanuit het COA/ Ter Apel.
Eerst in Grubbenvorst in ’t Haeren en vervolgens in de Kasteelse Bossen. De asielzoekers zijn in januari 2023 verhuisd naar Landgraaf. Op dit moment vangen wij nog steeds 60 minderjarige vluchtelingen op in Sevenum.
En, we zijn actief door mee te denken met landelijke instanties, zoals het COA en de ministeries, hoe we een betere oplossing kunnen vinden voor deze crisis waarin mensen telkens naar andere plekken moeten.

Locaties opvang vluchtelingen en asielzoekers:

  • Opvang Oekraïense vluchtelingen Locatie: Sporthal de Berkel/voormalige basisschool Klimboom in Swolgen Periode: 11 maart 2022 tot heden. Aantal opvangplekken: 150. Vanaf 1 september 2022 de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen voor heel Limburg
  • Opvang asielzoekers Locatie: Grubbenvorst ‘t Haeren Periode: 25 juli tot 8 augustus 2022 Aantal opvangplekken: 150.
  • Opvang asielzoekers Locatie: Kasteelse Bossen Periode: 8 augustus 2022 tot 9 januari 2023 Aantal opvangplekken: 150.
  • Opvang alleenreizende minderjarige vluchtelingen Locatie: Gr8 Hotel Sevenum Periode: 1 oktober 2022 tot heden Aantal opvangplekken: 60.

Toezicht en handhaving

Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventie voorop staat. De betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de inwoners, bedrijven en instellingen moeten daarbij worden vergroot. Als de preventieve inzet (informatievoorziening) niet werkt en het geschonken vertrouwen wordt beschaamd, volgt daadwerkelijk handhavend optreden.
In 2022 is ingezet op het dichter bij de organisatie en bestuur organiseren van toezicht en handhaving. In dat kader heeft de raad in 2021 ingestemd met het gefaseerd afbouwen van de samenwerking met Venray op het gebied van Toezicht en Handhaving. In 2022 heeft de focus vooral gelegen op het opbouwen en organiseren van een Team Toezicht en Handhaving.

Lasten, baten en saldo

7.290

4,8 %

1.916

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42