Programmaverantwoording

2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

Op weg naar de beste woongemeente

We willen graag de beste woongemeente van Limburg worden en ervoor zorgen dat iedereen in Horst aan de Maas prettig en betaalbaar kan wonen. In de uitvoering van het Masterplan Wonen staat wat we daarvoor gaan doen. Dat plan is in 2021 vastgesteld in de gemeenteraad. Twee onderwerpen vinden we daarbij belangrijk: 1) voldoende woningen en 2) betaalbaarheid van woningen. Daarbij zetten we in op voldoende, betaalbare woningen verspreid over de hele gemeente Horst aan de Maas. Doordat we in 2022 een gewijzigd woonprogramma en een doelgroepenverordening hebben vastgesteld, sturen we erop dat 2/3e van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar is. Met het opstellen van een Limburgse Woondeal is de samenwerking met het Rijk en Provincie versterkt met als doel om de woningbouw te versnellen en de uitdagingen op de woningmarkt aan te pakken.
We hebben gewerkt aan een dertigtal woningbouwprojecten, zodat in de komende jaren ongeveer 1.450 nieuwe woningen opgeleverd kunnen worden. In 2022 hebben we 223 woningen vergund.We liggen op koers met de ambities uit het Masterplan Wonen.

Investeren in wegen en fietsverbindingen

In Horst aan de Maas werken we aan vitale kernen. Een goede bereikbaarheid is hierbij belangrijk. Hierbij hebben we ingezet op veiligheid en duurzaamheid. Zo hebben we in 2022 een duurzaam, openbaar verlichtingsnetwerk gerealiseerd door oude lampen te vervangen door LED-lampen.Voor een goede bereikbaarheid onderhouden we de wegen op het niveau ‘basis’. Daarbij zorgen we dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Hiervoor hebben we in 2022 het noodzakelijke onderhoud aan de wegen uitgevoerd. We investeren in de omgeving van station Horst-Sevenum. Het voornaamste doel is het gebied en de wegen naar het station (verkeers)veiliger en aantrekkelijker maken en daarbij het reisgemak voor reizigers te vergroten. Het ontwerp voor de stationsomgeving is definitief en wordt in 2024 uitgewerkt. Ter ondersteuning van het bikeway-tracé Greenport – Brainport hebben we in 2022 een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd tussen de Greenport Bike Way en America.

Ons landschap als visitekaartje

Het landschap in Horst aan de Maas is ons visitekaartje.Voor inwoners, ondernemers en toeristen.De weg naar meer biodiversiteit en duurzaamheid is ingeslagen en we zijn in 2022 volop bezig geweest dit meer en meer te implementeren.

Lasten, baten en saldo

19.985

13,1 %

11.672

7,7 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 17:05:48 met de export van 05/24/2023 11:14:42